Скорости и цени за интернет достъп
Карта на покритие

 

Зони със скорости и цени за асиметричен Интернет достъп
Зони
 
Скорости и Цени
 
 от 80/40 до 320/80 Mbps
 от 20,00 до 100,00 лв.
 
 от 32/6 до 48/10 Mbps
 от 20,00 до 30,00 лв.
 от 24/4 до 48/10 Mbps
 от 20,00 до 40,00 лв.
 от 16/2 до 32/6 Mbps
 от 20,00 до 60,00 лв.

 

Виж всички >>

 

Зони със скорости и цени за симетричен Интернет достъп
Зони
Скорости и Цени
 
 100/100 Mbps
 60,00 лв.
 
 от 10/10 до 20/20 Mbps
 от 20,00 до 40,00 лв.
 от 10/10 до 20/20 Mbps
 от 30,00 до 60,00 лв.
 от 10/10 до 20/20 Mbps
 от 60,00 до 100,00 лв.

 

Виж всички >>

 

Изтегли

 

Общи условия
Списък на разпространявани програми
Политика за защита на личните данни
Правила и мерки за гарантиране на отворен достъп до интернет