Покритие

ЗОНА C
c. Бериево, c. Брестово, c. Владиня, c. Горско Сливово, с. Голец, с. Гумощник, с. Дамяново, c. Деветаки, c. Дренов, c. Крушуна, c. Къкрина, c. Кърпачево, c. Малиново, c. Стефаново, c. Прелом, c. Пресяка, c. Слатина, c. Соколово, c. Чавдарци
Услуга ИНТЕРНЕТ
АКТИВНА ОПТИЧНА МРЕЖА
АON (Active optical network)
интерфейс Ethernet 10/100
ЗОНА C
Download/Upload
[Mbps]
AON 24
AON 32
AON 40
Минимална Down
16 16 20
Обичайна Down
24 32 40
Максимална Down
24 32 40
Минимална Up
3 4 5
Обичайна Up
6 8 10
Максимална Up
6 8 10
Цена [лв.]
20 лв. 30 лв. 40 лв.

.

Услуга ИНТЕРНЕТ
АКТИВНА ОПТИЧНА МРЕЖА
АON (Active optical network)
интерфейс Ethernet 10/100
ЗОНА C
Download/Upload
[Mbps]
Бизнес 10
Бизнес 20
Минимална Down
10 20
Обичайна Down
10 20
Максимална Down
10 20
Минимална Up
10 20
Обичайна Up
10 20
Максимална Up
10 20
Цена [лв.]
30 лв. 60 лв.