Покритие

ЗОНА C
c. Бериево, c. Брестово, c. Владиня, c. Врабево, c. Горно Павликене, c. Горско Сливово, с. Голец, с. Гумощник, с. Дамяново, c. Дебнево, c. Деветаки, c. Дренов, c. Дъбрава, c. Изворче, c. Крушуна, c. Къкрина, c. Кърпачево, c. Малиново, c. Стефаново, c. Прелом, c. Пресяка, c. Радювене, c. Слатина, c. Соколово, c. Хлевене, c. Чавдарци
Услуга ИНТЕРНЕТ
АКТИВНА ОПТИЧНА МРЕЖА
АON (Active optical network)
интерфейс Ethernet 10/100
ЗОНА C
Download/Upload
[Mbps]
AON 24
AON 32
AON 48
Минимална Down
10 10 10
Обичайна Down
24 32 48
Максимална Down
24 32 48
Минимална Up
3 4 6
Обичайна Up
6 8 12
Максимална Up
6 8 12
Цена [лв.]
20 лв. 30 лв. 40 лв.

.

Услуга ИНТЕРНЕТ
АКТИВНА ОПТИЧНА МРЕЖА
АON (Active optical network)
интерфейс Ethernet 10/100
ЗОНА C
Download/Upload
[Mbps]
Бизнес 10
Бизнес 20
Минимална Down
8 10
Обичайна Down
10 20
Максимална Down
10 20
Минимална Up
8 10
Обичайна Up
10 20
Максимална Up
10 20
Цена [лв.]
30 лв. 60 лв.