Покритие

ЗОНА A
гр. Ловеч, с. Баховица, с. Горан, с. Дойренци, с. Йоглав, с. Казачево, с. Лешница, с. Лисец, с. Скобелево, с. Славяни, с. Сливек, с. Смочан, с. Умаревци
Услуга ИНТЕРНЕТ
ПАСИВНА ОПТИЧНА МРЕЖА
PON (Passive optical network)
интерфейс Ethernet 100/1000
ЗОНА A
Download/Upload
[Mbps]
PON 80
PON 160
PON 320
Минимална Down
20 40 80
Обичайна Down
80 160 320
Максимална Down
120 160 320
Минимална Up
10 20 40
Обичайна Up
80 80 160
Максимална Up
120 80 160
Цена [лв.]
20 лв. 60 лв. 100 лв.

.

Услуга ИНТЕРНЕТ
АКТИВНА ОПТИЧНА МРЕЖА
АON (Active optical network)
интерфейс Ethernet 10/100
ЗОНА A
Download/Upload
[Mbps]
AON 80
AON 160
AON 320
Минимална Down
20 40 80
Обичайна Down
80 160 320
Максимална Down
80 160 320
Минимална Up
20 20 40
Обичайна Up
80 80 160
Максимална Up
80 80 160
Цена [лв.]
20 лв. 60 лв. 100 лв.

.

Услуга ИНТЕРНЕТ
ЛОКАЛНА МРЕЖА
Ethernet LAN
интерфейс Ethernet 10/100
ЗОНА A
Download/Upload
[Mbps]
LAN 60
Минимална Down
10
Обичайна Down
60
Максимална Down
78
Минимална Up
10
Обичайна Up
30
Максимална Up
39
Цена [лв.]
20 лв.