Покритие

ЗОНА A
гр. Ловеч
Услуга ИНТЕРНЕТ
ПАСИВНА ОПТИЧНА МРЕЖА
PON (Passive optical network), S (Symmetrical)
интерфейс Ethernet 100/1000
ЗОНА A
Download/Upload
[Mbps]
PON 150S
PON 300S
PON 450S
PON 600S
Максимална Down
150 300 450 600
Обичайна Down
150 300 450 600
Минимална Down
75 150 225 300
Максимална Up
150 300 450 600
Обичайна Up
150 300 450 600
Минимална Up
75 150 225 300
Цена [лв.]
20 лв. 40 лв. 60 лв. 80 лв.
Реално IP
+3 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.

.

Услуга ИНТЕРНЕТ
АКТИВНА ОПТИЧНА МРЕЖА
АON (Active optical network)
интерфейс Ethernet 10/100 или Ethernet 100/1000
ЗОНА A
Download/Upload
[Mbps]
AON 80
AON 160
AON 320
Максимална Down
80 160 320
Обичайна Down
80 160 320
Минимална Down
40 80 160
Максимална Up
40 80 160
Обичайна Up
40 80 160
Минимална Up
20 40 80
Цена [лв.]
20 лв. 40 лв. 80 лв.
Реално IP
+3 лв. 0 лв. 0 лв.
„Плади компютърс“ ООД с нов адрес – ГР. ЛОВЕЧ, К-КС „КОСМОС“, УЛ.ТЪРГОВСКА № 55