Покритие

ЗОНА D
с. Валевци, c. Кръвеник, c. Селище, c. Стоките, c. Табашка, c. Троенци, c. Тумбалово

 

Скорости и цени

ЗОНА D
Download/Upload
Цена
16/2 Mbps
20,00 лв.
16/4 Mbps
30,00 лв.
24/4 Mbps
40,00 лв.
32/6 Mbps
60,00 лв.
10/10 Mbps
60,00 лв.
20/20 Mbps
100,00 лв.