Покритие

ЗОНА D
с. Валевци, c. Кръвеник, c. Селище, c. Стоките, c. Табашка, c. Троенци, c. Тумбалово
Услуга ИНТЕРНЕТ
АКТИВНА ОПТИЧНА МРЕЖА
АON (Active optical network)
интерфейс Ethernet 10/100
ЗОНА D
Download/Upload
[Mbps]
AON 16
AON 24
AON 32
Минимална Down
8 10 16
Обичайна Down
16 24 32
Максимална Down
24 24 32
Минимална Up
2 3 4
Обичайна Up
4 6 8
Максимална Up
6 6 8
Цена [лв.]
30 лв. 40 лв. 60 лв.

.

Услуга ИНТЕРНЕТ
АКТИВНА ОПТИЧНА МРЕЖА
АON (Active optical network)
интерфейс Ethernet 10/100
ЗОНА D
Download/Upload
[Mbps]
Бизнес 10
Бизнес 20
Минимална Down
10 20
Обичайна Down
10 20
Максимална Down
10 20
Минимална Up
10 20
Обичайна Up
10 20
Максимална Up
10 20
Цена [лв.]
60 лв. 100 лв.