Покритие

ЗОНА D
с. Валевци, c. Кръвеник, c. Селище, c. Стоките, c. Табашка, c. Троенци, c. Тумбалово
Услуга ИНТЕРНЕТ
АКТИВНА ОПТИЧНА МРЕЖА
АON (Active optical network)
интерфейс Ethernet 10/100
ЗОНА D
Download/Upload
[Mbps]
AON 24
AON 32
AON 40
AON 48
Максимална Down
24 32 40 48
Обичайна Down
24 32 40 48
Минимална Down
12 16 20 24
Максимална Up
6 8 10 12
Обичайна Up
6 8 10 12
Минимална Up
3 4 5 6
Цена [лв.]
20 лв. 30 лв. 40 лв. 50 лв.
Реално IP
+3 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.

.

Услуга ИНТЕРНЕТ
АКТИВНА ОПТИЧНА МРЕЖА
АON (Active optical network)
интерфейс Ethernet 10/100
ЗОНА D
Download/Upload
[Mbps]
Бизнес 20
Бизнес 30
Бизнес 40
Максимална Down
20 30 40
Обичайна Down
20 30 40
Минимална Down
20 30 40
Максимална Up
20 30 40
Обичайна Up
20 30 40
Минимална Up
20 30 40
Цена [лв.]
40 лв. 60 лв. 80 лв.
Реално IP
+3 лв. 0 лв. 0 лв.
„Плади компютърс“ ООД с нов адрес – ГР. ЛОВЕЧ, К-КС „КОСМОС“, УЛ.ТЪРГОВСКА № 55