Покритие

ЗОНА B
с. Баховица, с. Горан, с. Горно Павликене, с. Горско Сливово, с. Дойренци, с. Йоглав, с. Казачево, с. Кърпачево, с. Лешница, с. Лисец, с. Пресяка, с. Скобелево, с. Славяни, с. Слатина, с. Сливек, с. Смочан, с. Умаревци, с. Хлевене
Услуга ИНТЕРНЕТ
ПАСИВНА ОПТИЧНА МРЕЖА
PON (Passive optical network)
интерфейс Ethernet 100/1000
ЗОНА B
Download/Upload
[Mbps]
PON 80
PON 160
PON 320
Максимална Down
80 160 320
Обичайна Down
80 160 320
Минимална Down
40 80 160
Максимална Up
40 80 160
Обичайна Up
40 80 160
Минимална Up
20 40 80
Цена [лв.]
20 лв. 40 лв. 80 лв.
Реално IP
+3 лв. 0 лв. 0 лв.

.

Услуга ИНТЕРНЕТ
АКТИВНА ОПТИЧНА МРЕЖА
АON (Active optical network)
интерфейс Ethernet 10/100 или Ethernet 100/1000
ЗОНА B
Download/Upload
[Mbps]
AON 80
AON 160
AON 320
Максимална Down
80 160 320
Обичайна Down
80 160 320
Минимална Down
40 80 160
Максимална Up
40 80 160
Обичайна Up
40 80 160
Минимална Up
20 40 80
Цена [лв.]
20 лв. 40 лв. 80 лв.
Реално IP
+3 лв. 0 лв. 0 лв.

.

Услуга ИНТЕРНЕТ
АКТИВНА ОПТИЧНА МРЕЖА
АON (Active optical network)
интерфейс Ethernet 10/100 или Ethernet 100/1000
ЗОНА B
Download/Upload
[Mbps]
Бизнес 60
Бизнес 80
Бизнес 100
Бизнес 120
Бизнес 140
Бизнес 160
Бизнес 180
Бизнес 200
Максимална Down
60 80 100 120 140 160 180 200
Обичайна Down
60 80 100 120 140 160 180 200
Минимална Down
60 80 100 120 140 160 180 200
Максимална Up
60 80 100 120 140 160 180 200
Обичайна Up
60 80 100 120 140 160 180 200
Минимална Up
60 80 100 120 140 160 180 200
Цена [лв.]
30 лв. 40 лв. 50 лв. 60 лв. 70 лв. 80 лв. 90 лв. 100 лв.
Реално IP
0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
„Плади компютърс“ ООД с нов адрес – ГР. ЛОВЕЧ, К-КС „КОСМОС“, УЛ.ТЪРГОВСКА № 55