Покритие

ЗОНА B
с. Александрово, с. Бериево, с. Брестово, с. Владиня, с. Голец, с. Гумощник, с. Врабево, с. Горно Павликене, с. Дамяново, с. Дебнево, с. Деветаки, с. Дренов, с. Дъбрава, с. Изворче, с. Крушуна, с. Къкрина, с. Малиново, с. Радювене, с. Стефаново, с. Прелом, с. Соколово, с. Чавдарци
Услуга ИНТЕРНЕТ
АКТИВНА ОПТИЧНА МРЕЖА
АON (Active optical network)
интерфейс Ethernet 10/100
ЗОНА B
Download/Upload
[Mbps]
AON 40
AON 60
Максимална Down
40 60
Обичайна Down
40 60
Минимална Down
20 30
Максимална Up
10 16
Обичайна Up
10 16
Минимална Up
5 8
Цена [лв.]
20 лв. 30 лв.
Реално IP
+3 лв. 0 лв.

.

Услуга ИНТЕРНЕТ
АКТИВНА ОПТИЧНА МРЕЖА
АON (Active optical network)
интерфейс Ethernet 10/100
ЗОНА B
Download/Upload
[Mbps]
Бизнес 30
Бизнес 40
Бизнес 60
Максимална Down
30 40 60
Обичайна Down
30 40 60
Минимална Down
30 40 60
Максимална Up
30 40 60
Обичайна Up
30 40 60
Минимална Up
30 40 60
Цена [лв.]
40 лв. 60 лв. 80 лв.
Реално IP
0 лв. 0 лв. 0 лв.