Пакет Diema Extra

Пакет Diema Extra включва програмите:

– Diema Sport HD
– Diema Sport 2 HD
– Trace Sport Stars HD

Цена: 8,00 лв./месец