Плади компютърс ООД

Технически параметри за Интернет свързаност и Телевизионни канали

Приложение 1

Зони на покритие

ЗОНА A
гр. Ловеч, с. Баховица, с. Горан, с. Дойренци, с. Йоглав, с. Казачево, с. Лешница, с. Лисец, с. Скобелево, с. Славяни, с. Сливек, с. Умаревци
Услуга ИНТЕРНЕТ
ПАСИВНА ОПТИЧНА МРЕЖА
PON (Passive optical network)
интерфейс Ethernet 100/1000
 ЗОНА A
Download/Upload
[Mbps]
PON 80
PON 160
PON 320
Минимална Down
20 40 80
Обичайна Down
80 160 320
Максимална Down
120 160 320
Минимална Up
10 20 40
Обичайна Up
80 80 160
Максимална Up
120 80 160
Цена [лв.]
20 лв. 60 лв. 100 лв.

.

Услуга ИНТЕРНЕТ
АКТИВНА ОПТИЧНА МРЕЖА
АON (Active optical network)
интерфейс Ethernet 10/100
ЗОНА A
Download/Upload
[Mbps]
AON 80
AON 160
AON 320
Минимална Down
20 40 80
Обичайна Down
80 160 320
Максимална Down
80 160 320
Минимална Up
20 20 40
Обичайна Up
80 80 160
Максимална Up
80 80 160
Цена [лв.]
20 лв. 60 лв. 100 лв.

.

Услуга ИНТЕРНЕТ
ЛОКАЛНА МРЕЖА
Ethernet LAN
интерфейс Ethernet 10/100
ЗОНА A
Download/Upload
[Mbps]
LAN 60
Минимална Down
10
Обичайна Down
60
Максимална Down
78
Минимална Up
10
Обичайна Up
30
Максимална Up
39
Цена [лв.]
20 лв.
ЗОНА B
с. Александрово, с. Смочан
Услуга ИНТЕРНЕТ
АКТИВНА ОПТИЧНА МРЕЖА
АON (Active optical network)
интерфейс Ethernet 10/100
ЗОНА B
Download/Upload
[Mbps]
AON 32
AON 48
Минимална Down
10 10
Обичайна Down
32 48
Максимална Down
32 48
Минимална Up
4 6
Обичайна Up
8 12
Максимална Up
8 12
Цена [лв.]
20 лв. 30 лв.

.

Услуга ИНТЕРНЕТ
АКТИВНА ОПТИЧНА МРЕЖА
АON (Active optical network)
интерфейс Ethernet 10/100
ЗОНА B
Download/Upload
[Mbps]
Бизнес 10
Бизнес 20
Минимална Down
8 10
Обичайна Down
10 20
Максимална Down
10 20
Минимална Up
8 10
Обичайна Up
10 20
Максимална Up
10 20
Цена [лв.]
20 лв. 40 лв.
ЗОНА C
c. Бериево, c. Брестово, c. Владиня, c. Врабево, c. Горно Павликене, c. Горско Сливово, с. Голец, с. Гумощник, с. Дамяново, c. Дебнево, c. Деветаки, c. Дренов, c. Дъбрава, c. Изворче, c. Крушуна, c. Къкрина, c. Кърпачево, c. Малиново, c. Стефаново, c. Прелом, c. Пресяка, c. Радювене, c. Слатина, c. Соколово, c. Хлевене, c. Чавдарци
Услуга ИНТЕРНЕТ
АКТИВНА ОПТИЧНА МРЕЖА
АON (Active optical network)
интерфейс Ethernet 10/100
ЗОНА C
Download/Upload
[Mbps]
AON 24
AON 32
AON 48
Минимална Down
10 10 10
Обичайна Down
24 32 48
Максимална Down
24 32 48
Минимална Up
3 4 6
Обичайна Up
6 8 12
Максимална Up
6 8 12
Цена [лв.]
20 лв. 30 лв. 40 лв.

.

Услуга ИНТЕРНЕТ
АКТИВНА ОПТИЧНА МРЕЖА
АON (Active optical network)
интерфейс Ethernet 10/100
ЗОНА C
Download/Upload
[Mbps]
Бизнес 10
Бизнес 20
Минимална Down
8 10
Обичайна Down
10 20
Максимална Down
10 20
Минимална Up
8 10
Обичайна Up
10 20
Максимална Up
10 20
Цена [лв.]
30 лв. 60 лв.
ЗОНА D
с. Валевци, c. Кръвеник, c. Селище, c. Стоките, c. Табашка, c. Троенци, c. Тумбалово
Услуга ИНТЕРНЕТ
АКТИВНА ОПТИЧНА МРЕЖА
АON (Active optical network)
интерфейс Ethernet 10/100
ЗОНА D
Download/Upload
[Mbps]
AON 16
AON 24
AON 32
Минимална Down
10 10 10
Обичайна Down
16 24 32
Максимална Down
24 24 32
Минимална Up
2 3 4
Обичайна Up
4 6 8
Максимална Up
4,8 6 8
Цена [лв.]
30 лв. 40 лв. 60 лв.

.

Услуга ИНТЕРНЕТ
АКТИВНА ОПТИЧНА МРЕЖА
АON (Active optical network)
интерфейс Ethernet 10/100
ЗОНА D
Download/Upload
[Mbps]
Бизнес 10
Бизнес 20
Минимална Down
8 10
Обичайна Down
10 20
Максимална Down
10 20
Минимална Up
8 10
Обичайна Up
10 20
Максимална Up
10 20
Цена [лв.]
60 лв. 100 лв.

.

ПАКЕТИ

Интернет и Телевизия

за населени места гр. Ловеч, с. Дойренци, с. Лисец, с. Славяни, с. Сливек и с. Йоглав
минимал
стандарт
оптимал
Интернет услуга
PON 80 PON 80 PON 80
ТВ канали [бр.]
40 80 139
Цена
Интернет с 1 TV BOX
20 лв. 25 лв. 30 лв.
Цена
Интернет с 2 TV BOX
25 лв. 30 лв. 35 лв.
Цена
Интернет с 3 TV BOX
30 лв. 35 лв. 40 лв.

Всички обявени такси са за календарен месец с включен ДДС.