Зона D

Покритие

ЗОНА D
с. Валевци, c. Кръвеник, c. Селище, c. Стоките, c. Табашка, c. Троенци, c. Тумбалово

 

Скорости и цени

Download/Upload
16/2 Mbps
16/4 Mbps
24/4 Mbps
32/6 Mbps
10/10 Mbps
20/20 Mbps
 Зона D
20,00 лв. 30,00 лв. 40,00 лв. 60,00 лв. 60,00 лв. 100.00 лв.